prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, DSc.

e-mailzoelzer@zsf.jcu.cz
telefon776 296 676
zaměstnavatelJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
funkční zařazeníředitel ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva
adresa pracovištěBoženy Němcové 54
370 01 České Budějovice

členství ve vědeckých radách

  • Zdravotní sociální fakulta Jihočeské univerzity

členství v oborových radách

  • oborová rada doktorského programu Ochrana obyvatelstva obor Civilní nouzová připravenost

členství v dalších odborných společnostech

  • Gesellschaft für biologische Strahlenforschung (Německo)
  • European Radiation Research Society

členství v redakčních radách

  • Journal of Applied Biomedicine
  • KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness

různé

  • člen pracovní skupiny TG94 „Etika radiační ochrany“ Mezinárodní komise radiologické ochrany
  • člen výboru 6 „Neionizující záření“ Německé komise radiační ochrany
  • člen představenstva MELODI („Multidisciplinary European Low Dose Initiative“)