Zápis ze schůze výboru 8. 2. 2007

Přítomni: Navrátil, Kuna, Volenec, Procházka, Hofer,  Österreicher,  Kolářová, Poučková, Vávrová, Zölzer

Omluveni: Drápelová, Kozubek, Škopek

 1. V úvodu předseda společnosti přivítal doc. RNDr. Friedo Zölzera, PhD., který byl kooptován za člena výboru společnosti a blahopřál prof. RNDr. Jiřině Vávrové, CSc., ke zvolení do funkce místopředsedkyně společnosti místo doc. Kozubka, který odstoupil s ohledem na časovou zaneprázdněnost plynoucí z funkce ředitele BFÚ ČAV. Zůstává řadovým členem výboru.
 2. Prof. Navrátil informoval o přípravě  ESRB , která se bude konat 26. – 28.3. 2009 v Praze. Ubytování je možné zajistit v hotelu Mövenpick, za jednolůžkový pokoj by se mělo platit 80 EUR a za dvojlůžkový pokoj 90 EUR.  V Mövenpicku si účtují za celodenní servis, pronájem místností, kávu, koláče cca 58 EUR. Není jisté zda-li je v tom oběd.
 3. Co se týče financování  symposia, – něco se bude muset uhradit i z konferenčních poplatků. Hlavním finančním zdrojem však musí být sponzoři, prezentující se během akce a společnost musí zažádat o grant z EU. dalšími možnostmi by mohl být grant Prahy 5, případně dalších státních organizací. Výbor přivítal nabídku doc. Kozubka, aby spolupořadatelem kongresu byl BFÚ ČAV a budou se hledat další.
 4. Čestným předsedou symposia byl navržen Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.. Do čestného předsednictva konference byli navrženi – Dienstbier, Kozubek a představitelé možných hlavních sponzorů (předseda představenstva ČEZ, ředitelé JETE, JED, předsedkyně SÚJB, ČLS, představitel hl. m. Prahy a Prahy 5, spol. Mucos a dalších významných sponzorů.
 5. Schválen vědecký výbor konference: doc. Österreicher (předseda), prof. Kuna, prof., Vávrová, dr. Hofer, doc. Poučková, prim. Procházka a zástupce výboru SROBF, pokud projeví tato společnost zájem o spolupořadatelství.
 6. Schválen organizační výbor: prof. Navrátil (předseda), doc. Kolářová, doc. Volenec, doc. Zölzer, dr. Škopek, dr. Brádka.
 7. Na základě dodatečné mailové diskuze dohodnuto, že bude posouzena nabídka společnosti  NUCLEUS HK (dr. Skopec), která by se ujala běžných organizačních úkonů spojených s pořádáním této akce.
 8. V rámci symposia pořádány i společenské akce –  např. prohlídka Prahy, výlet do okolí apod.
 9. Emblém symposia navrhne  doc. Kolářová, mohlo by mohlo být použito logo z ERRS, zjistí doc. Österreicher.
 10. Byla diskutována problematika paralelního překladu v rámci symposia.
 11. Zvaní řečníci se platí z rozpočtu evropské  společnosti, bude se jednat vždy o jednoho pro každou sekci.
 12. První informace se musí objevit již letos. Proto budou připraveny první letáky již v tomto pololetí, aby je vzal sebou do San Francisca dr. Hofer a doc. Zölzer na sjezd německých radiobiologů. Takto budou zajistěné i další akce. Václav Navrátil připraví www.adresu akce.
 13. Prof. Navrátil informoval, že 27 až 28. 3. 2007 je v |Berlíně kongres zabývající se bezpečnostním výzkumem v rámci 7. RP EU.
 14. Prof. Kuna informoval, že připravované webové stránky společnosti  jsou špatně čitelné, že je zapotřebí změnit barvu písma, je také zapotřebí dodat další fotografie z odborné společnosti.