Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkujeme Vám, že jste navštívili stránky Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a věříme, že na nich najdete všechny potřebné informace nejen o společnosti, ale také upozornění na tuzemská i zahraniční vědecká sympozia, školení a literaturu týkající se našich odborných zájmů, tedy radiobiologie, využití laseru v medicíně, krizového managementu a medicíny katastrof.

Budeme Vám vděčni za všechny Vaše dotazy i připomínky, které nám pošlete.
K dispozici jsou Vám emailové adresy i telefonní spojení na všechny členy výboru.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c.
plk. gen. št. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, PhD.

Kontaktní adresa:
FBMI ČVUT, katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Sportovců 2311, 272 01  Kladno

Pro urychlení korespondence s členskou základnou prosíme všechny členy společnosti, i další zájemce, aby na adresu radiologie@seznam.cz zaslali adresu svého mailu.