Zahraniční a mezinárodní akce

Mezinárodní konference Radiobiologija
29. – 30. září 2016
Institut radiobiologie Akademie věd Republiky Bělarus, Gomel
http://www.irb.basnet.by/ru/meropriyatiya/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-radiobiologiya-minimizaciya-radiacionnyx-riskov/

Mezinárodní konference Conference on Cell Biology and Radiobiology. Satellite Symposium of the 6th International Conference on Genomics & Pharmacogenomics (held in Berlin, 2016)
9. – 10. září 2016
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Královopolská 135, Brno
About the Conference: The conference is focused on: •Superresolution light microscopy (nanoscopy) in cell biology and radiobiology •DNA damage and repair •Biological effects of different quality radiations •Complex cellular response to irradiation •Tumor cell radiosensitization and normal cell radioprotection •Mutagenesis; genetic and other defects influencing (tumor) cell radiosensitivity/radioresistance •Biological dosimetry and crisis planning •Classic radiotherapy versus proton and ion-beam cancer therapy •Mechanisms of chromatin aberrations formation •Leukemia and cancer development/pathogenesis •Higher-order chromatin structure and function •Organization of the cell nucleus
Contacts: falk@ibp.czivafalk@seznam.cz; +420-541517116 (office), +420-606207584 (mobile Iva Falková) +420-728-084060 (mobile, Martin Falk)

Mezinárodní konference 6th International Conference on Genomics & Pharmacogenomics
12. – 14. září 2016
Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade, Lützowufer 15, 10785 Berlin, Germany (Co-organized by Martin Falk)

Mezinárodní konference XVII. Štiavnické dni
4. – 6. října 2016
Chata HRON, Počúvadlo jazero 140, 969 01 Banská Štiavnica
Mírové využívání atomové energie; využívání ionizujícího záření ve vědě a v praxi; monitorování ionizujícího záření v životním prostředí; ochrana lidí před ionizujícím zářením; regulace radonu v budovách podle Směrnice 2013/59/Euratom a nakládání s odpady.

Kontakt: RNDr. Petr Škrabálek, Ph.D., Združenie pre reguláciu rizika z radónu, Banská Štiavnica, tel.: +421 456 929 080, mail zrrr.akademicka@gmail.com

Mezinárodní konference WORLD CBRN & MEDICAL CONGRESS
19. – 21. října 2016
Praha
www.future-forces-forum.org

Mezinárodní konference Laser Florence 2017
The International Academy of Laser Medicine and Surgery World Congress will take place in Florence
9. – 11. listopad 2017
http://www.laserflorence.eu/