Projekty, publikace, monografie

Studentská vědecká konference: Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
Sborník příspěvků

Editor Ing. Yulia Efremova, Ing. Jana Hudzietzová

Editor Ing. Yulia Efremova, Ing. Jana Hudzietzová

Vydalo České vysoké učení technické v Praze
Vydáno Kladno, listopad 2016 ISBN 978-80-01-05948-7


Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru IV
„Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací“

Ing. Jiří Halaška, Ph.D., PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. a kol.

Recenzenti: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc., Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

ČVUT v Praze
Vydání první, Praha 2016
© ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
ISBN 978-80-01-05982-1


Nové pohledy na neinvazivní laser

Pavla Alexandrová, Yulia Efremova, Jana Hercogová, Hana Kolářová, Leonardo Longo, Alexandra Mateřánková, Leoš Navrátil (editor), Václav Navrátil, Pavel Poledňák, Jaroslav Průcha, Eva Remlová, Jozef Rosina

Grada Publishing, Praha 2015, ISBN 978-80-247-1651-0


Biomedicínská detekce ionizujícího záření

Zuzana Šinkorová, Leoš Navrátil

České vysoké učení technické v Praze, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2014, ISBN 978-80-01-05626-4


Téma: Úloha adenosinových receptorů v regulaci ionizujícím zářením poškozené krvetvorby

Vybraná publikace: Enhanced survival of lethally irradiated adenosine A3 receptor knockout mice. A role for hematopoietic growth factors? Michal Hofer, Milan Pospíšil, Ladislav Dušek, Zuzana Hoferová, Denisa Komůrková. Purinergic Signalling 11, 79-85, 2015

DOI 10.1007/s11302-014-9432-5

Pdf vybrané publikace a dalších článků na uvedené téma (celkem 35) k dispozici na vyžádání u autorů (hofer@ibp.cz).


Comparison of the Radiosensitizing Effect of ATR, ATM and DNA-PK Kinase Inhibitors on Cervical Carcinoma Cells

Vávrová J, Zárybnická L, Jošt P, Tichý A, Řezáčová M, Šinkorová Z, Pejchal J.

Folia Biol (Praha). 2016;62(4):167-74.

For full text: jirina.vavrova@unob.cz


Chromatin dynamics during DSB repair.

Falk M, Lukasova E, Gabrielova B, Ondrej V, Kozubek S. Biochim Biophys Acta. 2007 Oct;1773(10):1534-45. (IF = 6.9)

In this work we show for the first time, on spatially fixed and live cells, how chromatin structure and nuclear topology influence (or even drive) the mechanism of how chromosomal translocations are formed

For full text: falk@ibp.cz


Chromatin structure influences the sensitivity of DNA to gamma-radiation.

Falk M, Lukášová E, Kozubek S.

Biochim Biophys Acta. 2008 Dec;1783(12):2398-414. (IF = 6.9) doi: 10.1016/j.bbamcr.2008.07.010.

In this paper we reveal how chromatin structure influences its sensitivity to induction of DNA double strand breaks (DSB) as well as the efficiency of DSB repair

For full text: falk@ibp.cz


Higher-order chromatin structure in DSB induction, repair and misrepair.

Falk M, Lukasova E, Kozubek S.

Mutat Res. 2010 Apr-Jun;704(1-3):88-100. (IF = 7.1)

doi: 10.1016/j.mrrev.2010.01.013.

Review. In this review, supplemented with our results, we discuss on new findings in the field of DNA double strand break induction, repair, and misrepair in the context of higher-order chromatin structure

For full text: falk@ibp.cz


Two New Faces of Amifostine: Protector from DNA Damage in Normal Cells and Inhibitor of DNA Repair in Cancer Cells.

Hofer M, Falk M, Komůrková D, Falková I, Bačíková A, Klejdus B, Pagáčová E, Štefančíková L, Weiterová L, Angelis KJ, Kozubek S, Dušek L, Galbavý Š.

J Med Chem. 2016 Apr 14;59(7):3003-17. (IF = 5.45)

doi: 10.1021/acs.jmedchem.5b01628.

We readdressed the radioprotective effects of amifostine on normal and cancer cells, respectively, by using currently the most sensitive methods to detect and quantify DSBs. Amifostine not only protects normal cells from radiation (DSB) damage, it also negatively affects DSB repair in cancer cells.

For full text: falk@ibp.cz


Štefančíková L, Lacombe S, Salado D, Porcel E, Pagáčová E, Tillement O, Lux F, Depeš D, Kozubek S, Falk M.

Effect of gadolinium-based nanoparticles on nuclear DNA damage and repair in glioblastoma tumor cells.

J Nanobiotechnology. 2016;14(1):63. doi: 10.1186/s12951-016-0215-8.(IF = 4.24)

Our results suggest that the radiosensitization mediated by GdBNs is a cytoplasmic event that is independent of the nuclear DNA breakage, a phenomenon commonly accepted as the explanation of biological radiation effects. Considering our earlier recognized colocalization of GdBNs with the lysosomes and endosomes, we revolutionary hypothesize here about these organelles as potential targets for (some) nanoparticles. If confirmed, this finding of cytoplasmically determined radiosensitization opens new perspectives of using nano-radioenhancers to improve radiotherapy without escalating the risk of pathologies related to genetic damage.

For full text: falk@ibp.cz