Aktuální publikace

Dne 14. 01. 2020 vyšla v nakladatenství GRADA nová pulikace / učebnice připravená kolektivem autorů SRKP. Zabývá se základy biologie buňky, radiobiologie a klinické radiobiologie.