doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.

pokladník společnosti

jméno, příjmenídoc. RNDr. Pavla POUČKOVÁ, CSc.
e-mailpouckova@volny.cz
telefon603 444 379
zaměstnavatelUniverzita Karlova v Praze, l. lékařská fakulta
funkční zařazenívedoucí oddělení experimentální radiobiologie Ústavu biofyziky a informatiky
adresa pracovištěSalmovská 1
120 00  Praha 2

členství v oborových radách    

  • oborová rada oboru Lékařská biofyzika programu Biomedicína Univerzity Karlovy v Praze

členství v dalších odborných společnostech     

  • Evropská společnost pro radiační výzkum

čestná členství    

  • Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP

různé     

  • specialista v chovu laboratorních zvířat