doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

Adresa zaměstnavatele:

Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno; tel.: 05-41517139; fax: 05-41240498; e-mail: kozubek@ibp.cz; URL: https://www.ibp.cz.

Vzdělání:

1977; obor jaderná fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze.

Zaměstnání: 

1978-1981; fyzik, Radioterapeutické oddělení KÚNZ, Ostrava;
1981-1989; vedoucí vědecký pracovník, Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně, Rusko;
1989 – doposud: vedoucí vědecký pracovník, vedoucí laboratoře Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně; ředitel Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně
1997 – doposud: vedoucí Laboratoře cytometrie s vysokým rozlišením na Fakultě informatiky, MU, Brno;

Kvalifikace:

1978; RNDr. radiační biologie, Karlova Universita, Praha;
1982; CSc. biofyzika, ČSAV, Brno; disertace: „Matematické modelování procesů radiační poškození tkání při frakcionovaném ozáření „;
1986; DrSc. radiační biologie, Kyjev, Ukrajina; disertace: „Zákonitosti a mechanismy mutagenního účinku ionizjícího záření s různým lineárním přenosem energie na prokaryotní buňky“.

Jazykové znalosti:

Angličtina, ruština, němčina.

Přednášková činnost:

Masarykova universita Brno, přírodovědecká fakulta: kurs radiační biologie pro studenty biofyziky.

Výzkumná činnost:

Struktura genomu, biologcké účinky záření, cytometrie.

Zahraniční vědecké a odborné pobyty (dlouhodobé):

1990-1991; vědecký pracovník, Deutsche Foschunganstalt für Luft- und Raumfahrt, Kolín nad Rýnem, SRN;
1984, 1987; hostující vědecký pracovník, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, USA

Členství ve vědeckých organizacích a institucích:

1997 – doposud; člen vědecké rady BFÚ AV ČR, Brno;
1998 – doposud; člen poradního výboru předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
1998 – doposud; člen Sněmu AV ČR;
1999 – doposud; člen vědecké rady MU, Brno
2000 – doposud; předseda Českého komitétu pro biofyziku.

Publikace:

Více než 50 prací v plném znění v recenzovaných mezinárodních časopisech; tyto práce byly citovány jinými autory více než 100 x, 1 kniha, 1 kapitola v knize a více než 100 publikovaných abstrakt a jiných prezentací na konferencích, symposiích a kongresech