Informace – březen 2011

INFORMACE
PRO ČLENY SPOLEČNOSTI PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ

ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTy PURKYNĚ

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

9. prosince 2010 proběhla v rámci pracovního dne avizovaná výroční schůze naší odborné společnosti.

Na schůzi byly podány informace o nejvýznamnějších mezinárodních konferencích v roce 2010, na kterých se podílela naše odborná společnost.

1) Doc. MUDr. Michal Hofer, CSc. informoval o konferenci společnosti European Radiation Research Society (ERRS) „European Radiation Research 2010“, která proběhla 5. až 8. září 2010 v areálu Stockholm University. Konference se zúčastnilo asi 200 výzkumných pracovníků z řady evropských i mimoevropských (USA, Japonsko, Korea) zemí. Přednášky zvaných řečníků byly na vysoké úrovni, rovněž společenské akce byly kvalitně zajištěny. Lze tedy konstatovat, že stockholmská konference navázala na obdobně dobře uspořádaný kongres Evropské společnosti pro radiační výzkum v roce 2009 v Praze, jehož hlavním organizátorem byla naše Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP.

2) Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. informoval o každoroční konferenci Mezinárodní akademie pro využití laseru v medicíně a v chirurgii (IALMS), „LaserFlorence“, která se konala v roce 50. výročí objevu laserového záření. Úroveň přednášek, zaměřených především na oblast fyzioterapie, stomatologie, plastické chirurgie a intracelulárních změn měla tradičně vysokou úroveň. Přínosem bylo poměrně vysoké zastoupení českých odborníků v počtu devíti. Na výborové schůzi Akademie byla dlouhá diskuze věnovaná problematice mezinárodní akreditace pro práci s laserem a dojednána účast českých odborníků v programu Evropské unie COST.

Zároveň byli účastnici schůze seznámeni s nejvýznamnějšími mezinárodními odbornými akcemi v roce 2011. Především chceme upozornit na:

1) 14th International Congress of Radiation Research, který se koná ve Varšavě ve dnech 28. 8. až 1. 9. 2011 (www.icrr2011.org) a v jehož rámci proběhne satelitní symposium v Praze, které proběhne v hotelu Courtyard Marriott Praha Flora a které je věnováno etickým otázkám (S ymposium on Ethics of Environmental Health). Sympozium se koná ve dnech 24. – 27. srpna. Bližší informace najdete na www.seeh2011.org.

2) 25. mezinárodní kongres laserové medicíny se koná ve Florencii 4. a 5. listopadu 2011, bližší informace jsou na www.laserflorence.org. Pokud máte zájem o účast a potřebujete další podrobnosti, je možné se obrátit na sekretariát Společnosti ( sunova@biophys.cz).

Účastnici jednáním dále byli seznámeni s informací o činnosti výboru „European Radiation Research Society“ a protože stávajícímu zástupci plk. prof. MUDr. Janu Österreicherovi, Ph.D. končí funkční období, vyslovili podporu, aby byl navržen do nového výboru, který bude zvolen na konferenci ve Varšavě doc. MUDr. Michal Hofer, CSc..

Dále výroční schůze přijala bez připomínek zprávu o hospodaření Společnosti.

Dále byl zvolen nový výbor a revizní komise Společnosti a na jejich první schůzi zvoleni jejich představitelé. Členy výboru byli zvoleni:

 • MUDr. Eva Drápelová
 • doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.
 • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
 • prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc.
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. (předseda)
 • plk. gen. št. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
 • mjr. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (vědecký sekretář)
 • prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. (místopředseda)
 • doc. Dr. ret. nat. Friedo Zölzer, Ph.D.

členy revizní komise:

 • doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
 • prim. MUDr. Miroslav Procházka
 • odb. as. MUDr. Jiří Škopek, Ph.D. (předseda revizní komise)

Na výroční konferenci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 31. ledna 2011 byl poprvé v historii naší společnosti zvolen náš zástupce do jejího orgánu. Členem revizní komise se stal plk. gen. št. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D..

Sekretariát ČLS JEP oznamuje, že identifikační karty pro všechny členy ČLS JEP jsou k vyzvednutí na centrální evidenci ČLS JEP (paní Gebrová a Kotiková), telefon 224 26 62 23, e-mail: cle@cls.cz, pokud Vám již nebyly zaslány poštou.

Přehled akcí v roce 2011
název akcemísto konánídatumodpovědný pracovníkKurz v neinvazivní laseroterapiipro fyzioterapeuty a lékařeBrno18. – 19.3.MUDr. Eva DrápelováVinařská 6, 603 00 BrnoÚvodní kurz v laseroterapiia pulzní magnetoterapiiPraha13. – 15. 5.prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4Nové poznatky ve fyzikálních metodách pro fyzioterapiiPraha30. 4.RNDr. Jitka HořejšováPřevoznická 738/6, 143 00 Praha 4Ethics of Enviromental HealthSatelitní sympozium „International Congress of Radiation Researche“Praha24. – 27. 8.doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D.ZSF JU, Matice školské 17370 01 České BudějoviceÚvodní kurz v laseroterapiia pulzní magnetoterapiiPraha25. – 26. 11.prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4Nové pohledy na účinek ionizujícího záření na živý organizmusHradec Králové8. 12.prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.FVZ UO, Třebešská 1575500 01 Hradec Králové

Ve dnech 26. – 30. dubna navštíví Českou republiky významný odborník v laserové medicíně, Prof. Leonardo Longo, M.D., Ph.D. z Univerzity v Sieně, prezident Mezinárodní akademie pro využití laseru v medicíně a v chirurgii. Předpokládáme uspořádat v sobotu 30. dubna odborný seminář věnovaný fyzioterapii, na kterém vystoupí. Překlad do češtiny bude zajištěn. Sledujte stránky webové stránky Společnosti, kde budou podrobné informace (www.crbs.cz).

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
předseda

doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
vědecký sekretář