MUDr. Antonín Vacek, CSc.

Tento významný český radiobiolog se narodil 20. 3. 1929 a opustil nás 14. 5. 2009.

V roce 1956 absolvoval 2. státní moskevský medicinský institut a ve stejném roce nastoupil aspiranturu na Biofyzikálním ústavu ČSAV v Brně. Kandidátskou práci obhájil v roce 1959 a začal pracovat na BFÚ jako vědecký pracovník.

Zabýval se problematikou poškození a úpravy krvetvorby po účinku ionizující radiace a studiem mechanismů účinku chemické a farmakologické radioprotekce.

V rámci programu Interkosmos se zúčastnil experimentů na biologických družicích sledujících vliv stavu beztíže na krvetvorbu a úpravu poškození krvetvorby ionizující radiací ve stavu beztíže. V experimentech na kosmických lodích s lidskou posádkou a biologických družicích s opicemi, metodicky zajišťoval program „Kyslík“, sledující vliv stavu beztíže na zásobení tkání (kůže a mozku) kyslíkem. Za práci na těchto programech dostal ocenění od NASA a Komisí pro Interkosmos PLR a NDR. Od ČSAV obdržel „Zlatou pamětní medaili“ za zásluhy o rozvoj kosmického výzkumu v ČSSR v rámci programu Interkosmos.

Je členem (akademikem) Mezinárodní astronautické akademie (IAA). Je členem kolektivu, který v roce 1990 obdržel „Národní cenu české republiky“ za objevné práce týkající se mechanismů radiační rezistence a předpovědi jejich účinnosti u individua, protekce a léčby nemoci z ozáření a za aplikace v programu Interkosmos.

Je členem Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP a Evropské společnosti radiační biologie.