Přehled akcí SRKP v roce 2012

Kurz v neinvazivní laseroterapii pro fyzioterapeuty a lékaře

Brno, březen 2012

kontaktní osoba: MUDr. Eva Drápelová

Úvodní kurz v laseroterapii a pulzní magnetoterapii

Praha, 20. – 21. 4. 2012

kontaktní osoba: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Aspekty práce pomáhajících profesí

Oblasti rokování:

  • Fyzioterapie
  • Medicína katastrof
  • Urgentní medicína
  • Odstraňování následků katastrof
  • Psychické a etické aspekty traumy
  • Aspekty zdravotní péče
  • Experimentální radiobiologie
  • Klinická radiobiologie

Praha, 14. – 15. 9. 2012

kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.

www.awhp2012.cz

Nové trendy v ucelené rehabilitaci

Kladno, říjen 2012

kontaktní osoba: Mgr. Simona Hájková, Ph.D.

Úvodní kurz v laseroterapii a pulzní magnetoterapii

Praha, 23. – 24. 11. 2012

kontaktní osoba: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Nové pohledy na účinek ionizujícího záření na živý organizmus

Hradec Králové, 12. 12. 2012

kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

Podrobné informace získáte na sekretariátu Společnosti pro radiobiologii
a krizové plánování, 143 00 Praha 4, Převoznická 738/6
tel. 241 773 607, 244 400 896, mail sunova@biophys.cz