Přehled akcí SRKP v roce 2015

Nové poznatky v radiobiologii a přínos protonové terapie pro vybrané indikace

13. března 2015, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Protonová terapie z pohledu radiobiologa, fyzika a radiačního onkologa

20. března 2015, Protonové centrum, Praha

Uplatnění neinvazivní laseroterapie v jednotlivých oborech medicíny v jednotlivých oborech medicíny

27. března 2015, Praha

Aktuální problémy krizového řízení a medicíny katastrof, možnosti koordinace jednotlivých složek IZS
(společná konference se Společností krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP)

18. a 19. září 2015, Kladno

„Imigrace – bezpečnostní a zdravotní rizika“
Konference AWHP 2015

V. ročník konference AWHP zaměřený na aktuální hrozby současnosti – terorismus a migrace, jejich bezpečnostní a zdravotní riziko.

2. října 2015, Lékařský dům, Praha

Závazná přihláška ve formátu doc a pdf.

Program konference.

Potvrďte svou účast ještě dnes!

Pozvánka na konferenci AWHP 2015

Interakce ionizujícího záření s živým organismem
Vánoční radioblogický seminář v Hradci Králové
(Katedra Radiobiologie FVZ UO ve spolupráci se SRKP ČLS JEP)

8. 12. 2015 v 9.00 hodin na učebně katedry radiobiologie v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové (budova č.55)

Program semináře.
Podrobné informace získáte na sekretariátu Společnosti pro radiobiologii
a krizové plánování, 143 00 Praha 4, Převoznická 738/6
tel. 241 773 607241 773 607, 244 400 896244 400 896, mail sunova@biophys.cz