Přehled akcí SRKP v roce 2017

OCHRANA ZDRAVOTNICKÝCH DAT PROTI HACKERSKÉMU ÚTOKU PRO LÉKAŘE A ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH (KURZ)

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech dne 9. června 2017 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

XVIII. ŠTIAVNICKÉ DNI 2017
1. – 28. september 2017, Banská Štiavnica – Počúvadlianske Jazero

TEMATICKÉ OBLASTI

  • Mierové využívanie atómového žiarenia vo vede a praxi,
  • Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí,
  • Ochrana ľudí a prostredia pred ionizujúcim žiarením,
  • Národný akčný plán pre radón podľa Smernice 2013/59/Euratóm,
  • Nakladanie s odpadmi.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ROBOTIKY V REHABILITACI
Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech 22. září 2017 od 9:30 do 17:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

PRACOVNÍ DEN SPOLEČNOSTI PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
Určené pro odborníky v oboru Ochrana obyvatelstva, medicíny katastrof, v urgentní medicíně a v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému 6. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

NOVÉ RETAPEUTICKÉ METODY VE STOMATOLOGII – MLS® LASEROVÁ TERAPIE
Určené především pro stomatology a lékaře speciZpětalisty v laserové medicíně, fyziky a další odborníky v ne-lékařských zdravotnických oborech.

19. října 2017 od 8:30 do 16:30 hodin v konferenčním sále hotelu AVANTI, Střední 61, Brno

OCHRANA ZDRAVOTNICKÝCH DAT PROTI HACKERSKÉMU ÚTOKU PRO LÉKAŘE A ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH

(OPAKOVÁNÍ KURZU PRO VYSOKÝ ZÁJEM)

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech dne 24. listopadu 2017 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

INTERAKCE IONOZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ S ŽIVÝM ORGANIZMEM
Určené především pro lékaře a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech.

5. prosince 2017 od 9:30 do 15:30 hodin v přednáškovím sále FVZ UO, Třebešská 1571, Hradec Králové