prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c.

předseda společnosti

e-mailleos.navratil@volny.cz
telefon603 435 273
zaměstnavatelČeské vysoké učení technické v Praze
funkční zařazenívedoucí katedry zdravotnických oboru a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství
adresa pracovištěSportovců 2311
272 01  Kladno

členství ve vědeckých radách    

 • vědecká rada Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT
 • vědecká rada Policejní akademie ČR
 • vědecká rada Fakulty bezpečnostního managementu PA ČR
 • vědecká rada Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR
 • vědecká rada Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

členství v oborových radách    

 • předseda oborové rady oboru Civilní nouzová připravenost programu Ochrana obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze
 • oborová rada oboru Lékařská biofyzika programu Biomedicína Univerzity Karlovy v Praze
 • oborová rada oboru Vojenská radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové
 • oborová rada oboru Krizový management Fakulty bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity

členství v dalších odborných společnostech    

 • víceprezident The International Academy of Laser Medicine & Surgery (IALMS)
 • člen European Radiation Research Society (ERRS)
 • Společnost pro radiační onkologii, biologii a fyziku ČLS JEP

členství v redakčních radách    

 • člen redakční rady časopisu Acta Medica
 • člen redakční rady časopisu Spectrum
 • člen redakční rady časopisu Bezpečnostní management
 • člen poradního sboru časopisu The Science for Population Protection

čestná členství    

 • Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
 • Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

různé   

 • terapeutický laser
 • historie