prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

e-mailkol@tunw.upol.cz
telefon585 632 103
zaměstnavatelLékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
funkční zařazenípřednostka Ústavu lékařské biofyzikyproděkanka pro studium a přijímací řízení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
adresa pracoviště Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

členství ve vědeckých radách

 • členka vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

členství v oborových radách

 • předsedkyně oborové rady pro obor Lékařská biofyzika LF UP v Olomouci
 • členka oborové rady pro obor Lékařská biofyzika na 1. LF, 2. LF, 3. LF UK v Praze a příslušných ústavech akademie věd ČR

členství v dalších odborných společnostech

 • členka výboru České společnosti pro fotobiologii a fotodynamickou terapii
 • členka Fotobiologické komise České dermatologické společnosti
 • členka International Academy for Laser Medicine and Surgery

členství v redakčních radách

 • členka redakční rady Lékař a technika

odborné zájmy

 • lékařská biofyzika
 • studium fotodynamického jevu a jeho využití pro fotodynamickou terapii nádorů
 • lasery a jejich využití v medicíně
 • interakce záření a tkáně