prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

e-mailJirina.vavrova@unob.cz
telefon776 050 946
funkční zařazeníemeritní profesorka
adresa pracovištěUniverzita obrany Brno

členství v oborových radách

  • předsedkyně oborové rady vojenské radiobiologie pro PGS studium Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

členství v dalších odborných společnostech

  • Evropská společnost pro radiační výzkum

čestná členství    

  • čestná členka Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP