prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

Profesorka RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. se narodila 5. září 1946 v Praze. V roce 1971 absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, hodnost kandidáta věd obhájila v roce 1978. Habilitována byla v roce 1994 na Vojenská lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně (VLA JEP) v Hradci Králové v oboru radiobiologie.

Od roku 1971 pracuje na VLA JEP, nejprve jako vědecký pracovník a v současnosti jako vysokoškolský učitel. Převaha její výzkumné činnosti byla a je zaměřena na radiobiologickou problematiku. V 70. letech studovala účinky thymových hormonů – především thymosinu. Publikovala řadu prací s touto tematikou především v časopise „Folia Biologica (Prag)“, „Lymphology“ a dal-ších. V dalším období se věnovala studiu radioprotektivního a terapeutického efektu imunomodulátorů – látek stimulujících v organismu tvorbu IL-1. Z této oblasti byla i její habilitační práce s názvem „Imunomodulační látky v protekci a léčbě nemoci z ozáření“.

V současné době se prof. MUDr. Jiřina Vávrová, CSc. zaměřuje na studium indukce apoptózy a molekulární mechanismy spojené s touto indukcí, vyvolané ionizujícím zářením (u modelových hematopoetických linií (HL-60, MOLT-4) a u kmenových buněk krvetvorby). Z této oblasti publikovala práce v renomovaných časopisech např. „Experimental Hematology“, „Hematology and Cell Therapy“, „Neoplasma“ a dalších. Celkově byly výsledky její práce sepsány ve 20ti závěrečných zprávách a publikovala více než 150 publikací v tuzemských i zahraničních časopisech.

Velké úsilí věnuje také pedagogické činnosti. Napsala se svými spolupracovníky již 6 učebnic s radiobiologickou problematikou pro posluchače lékařství na VLA JEP i pro studenty postgraduálního doktorského studia radiobiologie jehož je garantem. Vychovala řadu vědeckých pracovníků. Je členem výboru České lékařské společnosti J.E. Purkyně a Evropské radiobiologické společnosti.

Nejvýznamnější publikace

1. FILIP, S., VÁVROVÁ, J., BLÁHA, M., VOKURKOVÁ, D., VAŇÁSEK, J. Ex vivo expansion and maturation of AC 133 selected autologous peripheral blood progenitor cells in breats cancer patients. Experimental Hematology, 1999, vol. 27, (č. 0), s. 115.

2. ÖSTERREICHER, J., VÁVROVÁ, J., KNÍŽEK, J., NOŽIČKA, J., PETÝREK, P. Radiation pneumonitis: The model of interstitial edema. Experimental and Toxicologic Pathology, 1999, vol. 51, (č. 3), s. 491-493.

3. VÁVROVÁ, J., FILIP, S., VOKURKOVÁ, D., BLÁHA, M., VAŇÁSEK, J., JEBAVÝ, L. Ex vivo CD 34+/ AC 133+ – selected autologous peripheral blood progenitor cells (PBPC) in high-risk breast cancer patients receiving intensive chemotherapy. Hematology and Cell Therapy, 1999, vol. 41, s. 105-112.

4. FILIP, S., VÁVROVÁ, J., VOKURKOVÁ, D., BLÁHA, M. Myeloid differentiation and maturation of SCF+IL-3+IL-11 expanded AC133+/CD34+ cells selected from high-risk breast cancer patients. Neoplasma, 2000, vol. 47, (č. 2), s. 73-80.

5. MAREKOVÁ, M., VÁVROVÁ, J., VOKURKOVÁ, D. Dose dependent biological effects of Idarubicin in HL-60 cells: Alterations of the cell-cycle and apoptosis. Acta Medica , 2000, vol. 43, (č. 2), s. 69-73.

6. MAREKOVÁ, M., VÁVROVÁ, J., VOKURKOVÁ, D. Ethanol Induced Apoptosis in Human HL-60 Cells. General Physiology and Biophysics, 2000, vol. 19, (č. 0), s. 181-194.

7. VÁVROVÁ, J., MAREKOVÁ, M., VOKURKOVÁ, D. Lidské hematologické nádorové linie a jejich citlivost k účinkům ionizujícího záření. Vojenské zdravotnické listy, 2000, vol. 69, (č. 6), s. 267-276.

8. VÁVROVÁ, J., MAREKOVÁ, M., VOKURKOVÁ, D. Therapeutic Induction of Programmed Cell Death. In Cells II. 1. vyd. České Budějovice, Česká republika, 2000, s. 30-36