Zápis ze schůze výboru 19. 9. 2001

Přítomni: Petýrek, Navrátil, Drápelová, Procházka, Kuna, Poučková, Volenec

Omluveni: Škopek, Österrecher, Vávrová, Hofer, Hubáček

1) Stručná informace o Radiobiologické konferenci , která se konala v Hradci Králové, byla přednesena doc. Navrátilem. Konference splnila svůj účel.

2) O účasti na Evropské radiobiologické konferenci referoval doc. Navrátil. Z naší strany se zúčastnili Škopek, Österreicher a Vávrová.

3) Dr. Poučková zkontroluje účty RBS odevzdávané dr. Hlouškovou a doc. Volenec provede jejich revizi.

4) Byl schválen plán akcí společnosti na rok 2002. Za každou 8hodinovou akci se započítává 5 bodů.

5) Výbor odsouhlasil rozpočet společnosti na rok 2002.

6) Prof. Dr. Michajlov, předseda Ruské laserové asociace, požádal RBS o uspořádání společné mezinárodní konference s názvem „Mezinárodní kongres laserové medicíny“. Výbor souhlasí za předpokladu, že náklady na uspořádání konference budou uhrazeny partnerskou organizaci. Ruská strana navrhuje akci uspořádat v Karlových Varech v říjnu 2002. Prezidentem kongresu za českou stranu bude prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc.

7) Na čestné členství RBS ČLS JEP byli výborem navrženi: prof. Dr. V Michajlov, DrSc. z Moskvy a prof. Dr. Leo Steinhard, Dr.Sc.

8) Výbor navrhl uspořádat na podzim 2001 odbornou konferenci věnovanou problematice řešení krizových situací a to ve spolupráci s VLA JEP, ZSF JČU a Institutem krizového řízení VŠE a HZS MV

9) V příštím roce by mělo vyjít další číslo ACTA RADIOBIOLOGICA u příležitosti mezinárodní konference, není však vyloučena i možnost vydání dalšího čísla v případě jeho účelnosti.

10) Doc. Navrátil informoval výbor, že Prof. Blahoš žádá o vyšší odběr lékařských časopisů a o jejich propagaci.