Zápis ze zasedání výboru 19. 11. 2008

Zápis ze schůze výboru Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování

Termín konání 27. 11. 2008

Místo konání: katedra radiobiologie FVZ UO Hradec Králové

Přítomni: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., prof. MUDr. Pavel Kuna, CSc., prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc., doc. MUDr. Michal Hofer, CSc., doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc., doc. PhMr. et RNDr. Karel Volenec, CSc., doc. RNDr. Friedo Zölzer, PhD., prim. MUDr. Eva Drápelová, doc. MUDr. Karel Odrážka, CSc.

Host: RNDr. et Ing. František Skopec, CSc.,

Program:

1) Příprava kongresu 37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society Prague

2) Plán akcí Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování na rok 2009

3) Informace o hospodaření společnosti

1. Příprava organizace kongresu 37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society Prague, Czech Republic.

termín konání kongresu 26. 8. – 31. 8. 2009

místo konání: Hotel Diplomat, Praha

V souvislosti s přípravou konference byla věnována prioritní pozornost především webovým stránkám.

· na webu již visí úvodní stránka kongresu (www.err09.org) , o její překlad do anglického jazyka byl požádán p. prof. Rakovič;

· všechny informace pro prezentaci na webových stránkách společnosti a kongresu je nutné realizovat přes Václava Navrátila: vaclav.navratil@gmail.com.

· je nezbytné, aby se informace o konání konference dostala na co největší počet webových stran jednotlivých národních společností. Všichni členové výboru byli požádáni, aby zajistili kontakty na jejich webmastery. V. Navrátil již zajistí jejich oslovení. J. Österreicher jako člen výboru ERRS se pokusí získat tyto adresy od sekretáře této společnosti. Další kontakty jsou úkolem pro všechny. Protože k dnešnímu dni nebyly žádné adresy zaslány, každý z členů výboru dostane přidělené státy, aby zde tento kontakt zajistil;

Bylo dohodnuto následné rozdělení stránek a s tím spojené úkoly:

· Formulář přihlášky bude obsahovat data pro identifikaci účastníka, adresu, e-mail, informace o tom zda bude jeho účast aktivní nebo pasivní. Aktivní účast musí být jasně specifikována označením čísla sekce, ve které bude příspěvek prezentován a zda autorský kolektiv preferuje přednášku či poster (formulář zajistí F. Skopec);

· formulář pro abstrakt (zajistí F. Skopec);

· formulář pro ubytování (zajistí F. Skopec), samotné ubytování bude věcí přímého kontaktu hotelu s účastníkem;

· platby kongresového poplatku budou prováděny kartou, protože je to nejlevnější možnost platby;

· orientační mapou;

· posléze programem konference.

· Byl stanoven harmonogram vyvěšení stránek:

15. 1. 2009 – pověšení výše uvedených stránek

31. 5. 2009 – ukončení přihlášek k aktivní účasti na konferenci a ubytování, pasivní přihlášky budou možné i nadále, ubytování si však budou muset účastníci již zajistit sami.

· Příprava odborného programu:

Na webových stránkách musí být rovněž uvedeny nosná témata jednotlivých sekcí a jména obou spolupředsedů.

téma sekcepředsedové
Radiation PhysicsHooshang Nikjoo, StockholmFriedo Zölzer, České Budějovice
Radiation ChemistryJiří Patočka, Hradec KrálovéPavel Kuna, Hradec Králové
DNA repairPenny Jeggo, East Sussex
Jiřina Vávrová, Hradec Králové
Molecular targets for radio-enhancement, radiation sensitivityElena Borisovna Burlakova, MoskvaPavel Kuna, Hradec Králové
Genetic instability, bystander effect and radio-adaptationMunira A. Kadhim, OxfordJan Österreicher, Hradec Králové
Stem cellsJaroslav Mokrý, Hradec Králové
Jiřina Vávrová, Hradec Králové
Radiation carcinogenesisTom K. Hei, New YorkFriedo Zölzer, České Budějovice
Biological dosimetryLaurence Roy, Fontenay Aux RosesStanislav Kozubek, Brno
Radiation protection, accidents and consequence managementAlexander Grebenyuk, Sankt PeterburgPavel Kuna, Hradec Králové
Pharmacological modulation of radiation damageJoseph Weiss, WashingtonMichal Hofer, Brno
Radiation oncologyMichael Baumann, DresdenKarel Odrážka, Pardubice
Normal tissue damagePeter Rodemann, Tübingen
Friedo Zölzer, České Budějovice
Non-ionizing radiation (experimental)Anu Mäkelä, HelsinkiMiroslav Procházka, Praha
Non-ionizing radiation (clinical)Leonardo Longo, FirenzeLeoš Navrátil, České Budějovice
RadioecologyDmytro Grodzinsky , KijevJiří Škopek, České Budějovice

Bylo stanoveno předběžné složení

vědeckého výboru:

Friedo Zölzer (spolupředseda), Česká republika

Michal Hofer (spolupředseda), Česká republika

Michael Baumann, Německo

Elena Borisovna Burlakova, Ruská federace

Alexander Grebenyuk, Ruská federace

Dmytro Grodzinsky, Ukrajina

Tom K. Hei, USA

Laurence Roy, Francie

Penny Jeggo, Anglie

Munira A. Kadhim, Anglie

Pavel Kuna, Česká republika

Leonardo Longo, Itálie

Anu Mäkelä, Finsko

Hooshang Nikjoo, Švédsko

Jan Österreicher, Česká republika

Miroslav Procházka, Česká republika

Peter Rodemann, Německo

Jiřina Vávrová, Česká republika

Joseph Weiss, USA

1 – 2 členové ze SRBOF

organizační výboru:

Leoš Navrátil (spolupředseda)

Jiří Škopek (spolupředseda)

Stanislav Brádka

Hana Kolářová

Václav Navrátil

Karel Odrážka

Pavla Poučková

František Skopec

Karel Volenec

Program bude sestaven podle počtu přihlášených přednášek a posterů v jednotlivých sekcích. Program sestaví český předseda sekce po dohodě se zahraničním. Konečnou korekturu zabezpečí oba spolupředsedové. Zahraničním spolupředsedům sekcí může být maximálně uhrazeno ubytování (včetně manželky) a kongresový poplatek.

Třídění a revize abstrakt – odpovědné osoby: M. Hofer, F. Zölzer

Abstrakta vyjdou jako suplement v Journal of Applied Biomedicine.

Oba spolupředsedové garantují, že abstrakta k tisku budou předány prof. Bergerovi do 1. 7. 2009. Číslo musí vyjít do 15. 8. 2009.

S ohledem na předpokládanou jazykovou vybavenost možných účastníků sekcí Non-ionizing radiation (experimental) a Non-ionizing radiation (clinical) bylo dohodnuto, že budou pojmuté jako satelitní symposium s účastnickým poplatkem 100 Euro. Stejná výše bude vybírána i od účastníků sekce Radiation oncology. Všechny tyto sekce proběhnou v sobotu.

Na webových stránkách bude vypsáno stipendium pro mladé vědecké pracovníky do 35 let. O přidělení stipendia rozhodne vědecký výbor podle kvality přihlášené práce. Z rozpočtu organizátorů je přidělena částka na stipendia 3 až 6 účastníkům. Doc. Zölzer zjistí přesné pokyny z výboru ERRS.

Termín pro ukončení přihlášek na grant pro mladé bude 30. 4. 08-

Dále musí být na webových stránkách vyvěšeny dopisy, kterým převzali významní funkcionáři záštitu nad jednáním a jména sponzorů. Zde upozornil L. Navrátil, že převážná část členů výboru nemá zájem se v této oblasti vůbec angažovat což je vůči ostatním nekolegiální. Proto budou jednotliví členové výboru jmenovitě požádáni o pomoc.

Výbor projednal příjmovou a výdajovou stránku konference. Rozpočet předložil RNDr. Jiří Skopec, CSc. Z firmy Nukleus, která je pověřena organizací.

V rámci konference bude svoláno plenární zasedání Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování a musí být zvolen nový výbor společnosti

2. Plán akcí Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování . Byl projednán plán akcí na rok 2009. Je nutné změnit financování.

3. Informace o hospodaření společnosti. Hospodářský výsledek je negativní -8000 Kč. Byl odsouhlasen členský poplatek na příští rok ve výši 150 Kč bez ohledu na věk a postavení.

Zapsala: Hana Kolářová